Machine TranslationTecnologiaTraduzione

Traduttori, agenzie, clienti e cugini: chi ha ragione?